وبسایت اصلاح

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ بشارت ده بندگانى را که سخنان گوناگون را می‌شنوند؛ سپس بهترین آن را انتخاب کرده و پیروى می‌کنند. آنان کسانى هستند که خداوند هدایتشان کرده و آنان خردمندان و صاحبان عقلند. (سوره زمر، آیه18)

وبسایت اصلاح

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ بشارت ده بندگانى را که سخنان گوناگون را می‌شنوند؛ سپس بهترین آن را انتخاب کرده و پیروى می‌کنند. آنان کسانى هستند که خداوند هدایتشان کرده و آنان خردمندان و صاحبان عقلند. (سوره زمر، آیه18)

کاربر گرامی،وبسایت اصلاح از هرگونه طرح, پیشنهاد و انتقاد سازنده استقبال میکند و این افتخار را دارد تا پذیرای حکایت های تبلیغی، مقالات علمی و پژوهشی شما در حوزه تبلیغ، تربیت و خانواده باشد.صندوق الکترونیکی: nforoughi115@gmail.com

اسلاید شو

جهت مشاهده فیلم و ویدیوهای مذهبی روی تصویر فوق کلیک نمایید

وقتی شورشیان کار عثمان را پایان دادند به فکر اداره حکومت افتادند . بدیهی است مسلمانان را به حاکمی نیاز بود و باید خلیفه ای معین گردد . چه کسی جز علی سزاوار خلافت است ؟

 


اما تنی چند از مسلمانان که پیشینه ای در اسلام داشتند(طلحه و زبیر و . . . )چشم به خلافت دوخته بودند . نیز معاویه که در مدت بیست سال قدرتی یافته بود و مردم شام با وی یکدل بودند ، سودائی در سر داشت .

باری مردم از هر سو بر علی گرد آمدند که باید خلافت را بپذیری . اما افسوس که زمان مساعد نبود . و در این بیست و پنج سال که از رحلت پیغمبر می گذشت هیچ سالی نامناسب تر از این سال برای خلافت علی نمی نمود . برخی سنت ها دگرگون شده و برخی حکم ها معطل مانده و درآمد دولت در کیسه کسانی ریخته شده که در این مدت چندان رنجی برای اسلام و مسلمانان بر خود ننهاده بودند . روزی که عمر دفتر

حقوق بگیران را تأسیس کرد و مقرری را بر اساس سبقت در اسلام نهاد ، شاید نمی دانست عاقبت آن به کجامی رسد . اما دیری نگذشت که سربازان دیدند ، آنان در جبهه ها می جنگند و غنیمت های جنگی را به مدینه می فرستند و صدقات به صندوق دولت می رسد ، و مردمی در خانه نشسته اند و تنها بخاطر اینکه سالی چند زودتر از آنان مسلمان شده اند ، بیشتر از کسانی که در فراهم آوردن این مالها رنج برده اند بهره می گیرند . از این دشوارتر کاربعضی سران قریش بود . این تیره خودخواه و جاه طلب که در سقیفه با روایتی که ابوبکر بر مردم خواند (۱) زمامداری مسلمانان را از آن خود ساخته بود ، بر دیگر تیره ها و بر همه مسلمانان که عرب نبودند بزرگی می فروخت . خاندان اموی که تیره ای از قریش اند از دیر زمان با خاندان هاشم میانه خوبی نداشتند . بخصوص با علی(ع)که در جنگ بدر تنی چند از بزرگان آنان را از پا درآورده بود .

 

عمر در دوران خلافت خود تا آنجا که می توانست اینان را محدود ساخت و رخصت بیرون رفتن از مدینه را به ایشان نمی داد . چون به بهانه شرکت در جهاد نزد او می آمدند می گفت : «جنگی که در روزگار رسول خدا کردی برای تو کافی است . بهتر است نه تو دنیای برون را ببینی و نه دنیای برون تو را . »در حکومت عتمان قریش بدانچه می خواست رسید و تا آنجا که می توانست بر مال و منال دست اندازی کرد . حال علی(ع)در داخل مدینه با چنین مردمی روبروست . مردمی که اگر هم از روی راستی به مسلمانی گرائیدند ، دلبستگی به خاندان خود را رها نکردند . مردمی که پیش از اسلام چون مال و مکنتی داشتند به بنی هاشم که تهی دست بودند به دیده حقارت می نگریستند . علی(ع)از این مشکلها و دهها مشکل سخت تر از آن ، آگاه بود و می گفت :

 

«مرا بگذارید و دیگری را به دست آرید که پیشاپیش کاری می رویم که آن را رویه هاست و گونه گون رنگهاست ، دلها برابر آن بر جای نمی ماند و خردها بر پای . همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناسا گردیده و بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم با شما چنان کار می کنم که خود میدانم و به گفته گوینده و ملامت سرزنش کننده گوش نمی دارم . و اگر مرا واگذارید همچون یکی از شمایم و برای کسی که کار خود را بدو می سپارند ، بهتر از دیگران فرمانبردار و شنوایم . من اگر وزیر شما باشم بهتر است تا امیر شما باشم . » (۲) بعض مورخان نوشته اند همان روز که عثمان کشته شد با علی(ع)بیعت کردند ولی بعضی نوشته اند گفتگو دو سه روز به درازا کشید و بعضی ها هشت روز نوشته اند و باید چنین باشد . حاضران گفتند تو را رها نمی کنیم تا با تو بیعت کنیم . گفت : «اگر چنین است بیعت باید در مسجد انجام گیرد . »

 

نوشته اند نخست کس که با او بیعت کرد طلحه بود که با دست شل بیعت کرد . مردی از حاضران که حبیب پسر ذؤیب نام داشت بیعت طلحه را به فال بد گرفت و گفت نخست کس که با او بیعت کرد شل بود . این کار به پایان نخواهد رسید .

 

بیعت مردم باعلی بیعت انبوه مردم بود و او چنین فرماید :

 

«چنان بر من هجوم آوردند که شتران تشنه به آبشخور روی آرند و چراننده پای بند آنها را بردارد و یکدیگر را بفشارند . چندانکه پنداشتم خیال کشتن مرا در سر می‌پرورانند یا در محضر من بعضی خیال کشتن بعض دیگر را دارند . » (۳)

 

و در جای دیگر فرماید :

 

«ناگهان دیدم مردم از هر سوی روی به من نهادند و چون یال کفتار پس و پیش هم ایستادند چندانکه انگشتان شست پایم فشرده گشت و دو پهلویم آزرده . به گرد من فراهم و چون گله گوسفند سر نهاده به هم . » (۴)

و در جای دیگر چنین گوید :

«دستم را گشودند بازش داشتم ، و آن را کشیدند نگاهش داشتم . سپس بر من هجوم آوردند ، همچون شتران تشنه که روز آب خوردن به آبگیرهای خود درآیند ، چندانکه بند پای افزار برید و ردا افتاد و ناتوان پایمال گردید . و خشنودی مردم در بیعت من بدانجا رسید که خردسال شادمان شد و سالخورده لرزان و لرزان بدانجا دوان . » (۵) یعقوبی نوشته است در روز بیعت همگان جز سه تن از قریش بیعت کردند . مروان پسر حکم . سعید پسر عاص ، ولید پسر عقبه . ولید که سخنگوی آنان بود گفت :

«تو خون ما را به گردن داری ، روز بدر پدر من و پدر سعید را کشتی و چون عثمان مروان را در دستگاه خود درآورد ، بر او خرده گرفتن و مروان را دشنام دادی . اکنون به شرطی با تو بیعت می کنم که بر ما ببخشی و آنچه داریم به ما واگذاری و کشندگان عثمان را کیفر دهی . »

علی(ع)در خشم شد و گفت :

«اما خون شما را(حکم)خدا ریخت . اما بخشیدن شما ، من نمی توانم حف الله را واگذارم . اما آنچه در دست شماست ، آنچه از آن خدا و مسلمانان است عدالت شامل آن است . اما کشندگان عثمان اگر امروز کشتن آنان بر من لازم باشد ، فردا چنگ با آنان بر من لازم خواهد شد . » (۶)

طبری به سند خود از علی بن الحسین آرد که چون مردم با علی بیعت کردند این خطبه را خواند :

«همانا خدای تعالی کتابی راهنما را نازل فرمود ، و در آن نیک و بد را آشکار نمود . پس راه خیر را بگیرید تا هدایت شوید و از راه شر برگردید و به راه راست روید . واجب ها ! واجب ها ! آن را برای خدا بجا آرید که شما را به بهشت می رساند . خدا حرامی را حرام کرده که ناشناخته نیست و حلالی را حلال کرده که از عیب تهی است و حرمت مسلمانان را از دیگر حرمت ها برتر نهاد ، و حقوق مسلمانان را با اخلاص و یگانه پرستی پیوند داد .

 

پس مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او آزاری نبینند ، جز اینکه برای حق بود ، و گزند مسلمان روا نیست جز در آنچه واجب شود . بر چیزی پیشی گیرید که همگانتان را فراگیر است مرگ که یک یک شما از آن ناگزیر است . همانا مردم پیش روی شمایند ، و مرک از پس شما را می خواند . سبکبار باشید تا برسید . که پیش رقتگان برپایند و پس ماندگان را می پایند . خدا را واپایید در حق شهرهای او و بندگان او که شما مسئولید حتی از سرزمینها و چهارپایان . اگر خیری دیدید آن را دریابید و اگر شری دیدید روی از آن بتابید . » (۷)

۲ . نهج البلاغه ، خطبه ۹۲ ، طبری ، ج ۶ ، ص . ۳۰۷۶

۳ . نهج البلاغه ، خطبه . ۵۴

۴ . نهج البلاغه ، خطبه ۳ شقشقیه .

۵ . خطبه . ۲۲۹

۶ . تاریخ یعقوبی ، ج ۲ ، ص . ۱۵۴

انتخاب شفقنا از کتاب : علی از زبان علی ( علیه السلام )

۷ . طبری ، ج ۶ ، ص ۳۰۷۹ ۳۰۷۸ ، نهج البلاغه ، خطبه

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۳/۱۳
محمد فروغی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا

اسلاید شو

کاربر گرامی،وبسایت اصلاح از هرگونه طرح, پیشنهاد و انتقاد سازنده استقبال میکند و این افتخار را دارد تا پذیرای حکایت های تبلیغی، مقالات علمی و پژوهشی شما در حوزه تبلیغ، تربیت و خانواده باشد.صندوق الکترونیکی: nforoughi115@gmail.com